Privacyverklaring

Wie zijn we? 

IKWV - Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen

Opdracht

De vereniging heeft tot doel de veiligheid en het toerisme aan de Belgische kust te bevorderen.

Contact

IKWV

Strandlaan 3, 8434 Westende

 +32 (0)58 23 80 00

 info(at)veiligaanzee.be

 

Waarom deze privacyverklaring ? 

IKWV verwerkt (1) persoonsgegevens(2) van verschillende websitegebruikers voor verschillende doeleinden.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de verwerkingen van onze website en is bedoeld voor alle burgers die gebruik maken van onze website.

(1) Verwerking van persoonsgegevens

Een verwerking wordt gedefinieerd als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde middelen.

In de praktijk betekent dit dat bijna elke handeling die verricht wordt met persoonsgegevens via geautomatiseerde /middelen als een “verwerking” wordt beschouwd. Niet enkel de inzameling of de doorgifte, maar dus bijv. ook de loutere opslag is een “verwerking”. Zelfs het “wissen” van gegevens is als een verwerking te beschouwen.

Voorbeelden:
- het verzamelen van klantengegevens via een webpagina om online aankoop te verrichten;
- het bijhouden van systematisch geordende papieren fiches met klantengegevens;
- het digitaal opslaan, raadplegen en beheren van HR-gegevens van uw personeel.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

(2) Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is zeer breed. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie.
Bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een nummer van de sociale zekerheid, een intern registratienummer, een nummerplaat, een postadres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam (zoals een IP adres), een klankopname, …

 

Wat doen we met uw persoonlijke info? 

De verwerkingen van persoonsgegevens door de website heeft twee doeleinden:

1. Informatieverstrekking en bijstand aan burgers en organisaties, o.a. via het contactformulier;
2. Werking en beveiliging (legitiem belang (functionele cookies) en toestemming (analysecookies)).

Welke persoonsgegevens?Hoe hebben we deze gegevens verkregen?Hoe lang?Naar wie?
Uit contactformulierenRechtstreeks betrokkene/organisatie(s)1 jaarGeen externe communicatie
Functionele cookiesRechtstreeks betrokkenezie cookiebeleidGeen externe communicatie
AnalysecookiesRechtstreeks betrokkenezie cookiebeleidGeen externe communicatie 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

FirefoxChromeSafariInternet Explorer
 

Wat zijn uw rechten ? 

U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met ons.
Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand.